ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Αποπαλετοποιητές / Αυτόματοι / VEGA B Αποπαλετοποιητές

Αποπαλετοποιητής αυτόματος VEGA Β
 
To ως άνω μηχάνημα είναι κατάλληλο για την αποπαλετοποίηση (με προώθηση σειρά/ σειρά) και τροφοδοσία των γραμμών εμφιάλωσης με φιάλες. Οι γεμάτες παλέτες τοποθετούνται στο ραουλόδρομο τροφοδοσίας γεμάτων παλετών από το ¨κλάρκ ¨ (και στη συνέχεια αφαιρεί το φίλμ ο χειριστής). Ο προτεινόμενος ραουλόδρομος έχει πρόβλεψη για δύο σταθμούς παλετών και μία στη θέση εκφόρτωσης. Αυτόματα από την μηχανή θα γίνει η παραλαβή και προώθηση της γεμάτης παλέτας στο σταθμό εκφόρτωσης. Στο σταθμό εκφόρτωσης υπάρχει η συσκευή γιά την ανύψωση της παλέτας και η κεφαλή που παραλαμβάνει μία-μία σειρά από τις 4 πλευρές της και την τοποθετεί στην τράπεζα πολλαπλών ταινιών (δηλαδή ανεβαίνει όλη η παλέτα και ευθυγραμμίζεται το κάτω μέρος των φιαλών ο επίπεδος χαρτόδισκος με το τραπέζι πολλαπλών ταινιών η idralox). Κατά την φάση εναπόθεσης των φιαλών στο τραπέζι πολλαπλών ταινιών οι ταινίες είναι σταματημένες, μετά την απομάκρυνση της κεφαλής θα τεθούν σε λειτουργία με inverter. Η τράπεζα πολλαπλών ταινιών καταλήγει σε μία έξοδο προς την γραμμή εμφιάλωσης. Με την πλήρη εκφόρτωση της παλέτας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία ο ραουλόδρομος απομάκρυνσης κενών παλετών και στη συνέχεια τροφοδοσία της γεμάτης κ.ο.κ.
Αποπαλετοποιητής αυτόματος VEGA Β

Αποπαλετοποιητές / Αυτόματοι / VEGA B
powered by Marinet Ltd. © 2012