ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Ξεπλυντικά / Ημιαυτόματα Ξεπλυντικά

Ξεπλυντικό ημιαυτόματο
 
Ημιαυτόματη ξεπλυντική / φυσητική μηχανή.
H ως άνω μηχανή είναι κατάλληλη για το εσωτερικό ξέπλυμα / φύσημα σε καινούριες φιάλες, βάζα κ.ο.κ ,με διαφορετικό μέγεθος από 0,2λτ ως 2λτ.
Απόδοση: 700 φιάλες/ώρα (εξαρτάται από τον χειριστή).
Ξεπλυντικό ημιαυτόματο

Ξεπλυντικά / Ημιαυτόματα
powered by Marinet Ltd. © 2012