ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Γεμιστικά / Αυτόματα / Γραμμικά / Ροομέτρησης Γεμιστικά

Γεμιστικό Αυτόματο Γραμμικό Ροομέτρησης
 
Γεμιστικό Αυτόματο Γραμμικό Ροομέτρησης

Η ως άνω μηχανή κατάλληλη για την εμφιάλωση υγρών σε δοχεία ή φιάλες, (κυλινδρικά ή τετράγωνα)  από 0,1 έως 1 λτ.

Απόδοση : ανάλογα με το μοντέλο.
Σύστημα γεμίσματος : Ογκομετρικό με έλεγχο από μαγνητικούς ροομετρητές (ακρίβεια γεμίσματος 100%).

Γεμιστικό Αυτόματο Γραμμικό Ροομέτρησης

Γεμιστικά / Αυτόματα / Γραμμικά / Ροομέτρησης
powered by Marinet Ltd. © 2012