ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Γεμιστικά / Αυτόματα / Γραμμικά / Ζυγιστικά Γεμιστικά

Γεμιστικό Αυτόματο Γραμμικό Ζυγιστικό
 
Γεμιστικό Αυτόματο Γραμμικό Ζυγιστικό

Γεμιστικά / Αυτόματα / Γραμμικά / Ζυγιστικά
powered by Marinet Ltd. © 2012