ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Γεμιστικά / Αυτόματα / Περιστροφικά / Κενού Γεμιστικά

Γεμιστικό Αυτόματο Περιστροφικό Κενού
 
Η ως άνω μηχανή είναι κατάλληλη για την εμφιάλωση υγρών σε γυάλινες κυλινδρικές ή τετράγωνες φιάλες από 0,250 λτ έως 1 λτ. Τρόπος γεμισ. : κενού Απόδοση : ανάλογα το μοντέλο.
Γεμιστικό Αυτόματο Περιστροφικό Κενού

Γεμιστικά / Αυτόματα / Περιστροφικά / Κενού
powered by Marinet Ltd. © 2012