ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Ταπωτικά / Ημιαυτόματα / Μεταλλικών πωμάτων Ταπωτικά

Ταπωτικό Ημιαυτόματο Μεταλλικών Πωμάτων
 
Η ως άνω μηχανή είναι κατάλληλη για τον πωματισμό γυάλινων φιαλών με μεταλλικό βιδωτό πώμα. Απόδοση : 500 τεμ./ώρα (ανάλογα τον χειριστή).
Ταπωτικό Ημιαυτόματο Μεταλλικών Πωμάτων

Ταπωτικά / Ημιαυτόματα / Μεταλλικών πωμάτων
powered by Marinet Ltd. © 2012