ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Καψυλιέρες / Ημιαυτόματες Καψυλιέρες

Καψυλιέρα Ημιαυτόματη
 

Κεφαλή συρρίκνωσης θερμοσυστελλόμενων καψυλλίων.

Συσκευή για «μπάγκο» εργασίας με ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Κατάλληλη για καψύλλια διαμ. Φ 40 χιλ.Χ65 ή55 χιλ.μήκος.

Καψυλιέρα Ημιαυτόματη

Καψυλιέρες / Ημιαυτόματες
powered by Marinet Ltd. © 2012