ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Καψυλιέρες / Αυτόματες / Ροδέλλα ασφαλείας Καψυλιέρες

Καψυλιέρα Αυτόματη Ροδέλλα Ασφαλείας
 
Αυτόματη μηχανή τοποθέτησης δακτυλίου ασφαλείας από PVC στο πώμα με συσκευή αυτόματη διανομής της ταινίας ασφαλείας ηλεκτρονικού τύπου με δυνατότητα ρύθμισης του μήκους του δακτυλίου ασφαλείας. Απόδοση : ανάλογα με το μοντέλο.
Καψυλιέρα Αυτόματη Ροδέλλα Ασφαλείας

Καψυλιέρες / Αυτόματες / Ροδέλλα ασφαλείας
powered by Marinet Ltd. © 2012