ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Ετικεττέζες / Αυτόματες / Περιστροφικές / Ταινίας ασφαλείας Ετικεττέζες

Ετικεττέζα Αυτόματη Περιστροφική Ταινία Ασφαλείας
 
Η μηχανή αυτή είναι κατάλληλη για την επικόλληση ταινίας ασφαλείας με κόλλα σε σχήμα "Π" σε κυλινδρικές φιάλες. Απόδοση : ανάλογα το μοντέλο.
Ετικεττέζα Αυτόματη Περιστροφική Ταινία Ασφαλείας

Ετικεττέζες / Αυτόματες / Περιστροφικές / Ταινίας ασφαλείας
powered by Marinet Ltd. © 2012