ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Συρρικνωτικά / Ημιαυτόματα Συρρικνωτικά

Συρρικνωτικό Ημιαυτόματο
 
Η ως άνω μηχανή είναι κατάλληλη για την συσκευασία πλαστικών φιαλών PET 0,250 – 0,330 – 0,5 - 1 και 1,5 με θερμοσυστελλόμενο φίλμ. -Απόδοση : 5-10 δέματα/ λεπτό.
Συρρικνωτικό Ημιαυτόματο

Συρρικνωτικά / Ημιαυτόματα
powered by Marinet Ltd. © 2012