ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Κολλητικές χαρτοκιβωτίων / Αυτόματες / Αυτοκόλλητης ταινίας Κολλητικές χαρτοκιβωτίων

Κολλητική Χαρτοκιβωτίων Αυτόματη Αυτοκόλλητης Ταινίας
 
Αυτόματη κολλητική χαρτοκιβωτίων κατάλληλη για το αυτόματο κλείσιμο των άνω και κάτω πτερυγίων των χαρ/τίων (ήδη γεμάτων) με αυτοκόλλητη ταινία PVC.
Κολλητική Χαρτοκιβωτίων Αυτόματη Αυτοκόλλητης Ταινίας

Κολλητικές χαρτοκιβωτίων / Αυτόματες / Αυτοκόλλητης ταινίας
powered by Marinet Ltd. © 2012