ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
19.07.2018
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Παλετοποιητές / Μεγάλων ταχυτήτων Παλετοποιητές

Παλετοποιητής Μεγάλων Ταχυτήτων
 
Αυτόματος παλεττοποιητής κατάλληλος για την παλετοποίηση χαρτοκιβωτίων και δεμάτων με φίλμ.
Παλετοποιητές / Μεγάλων ταχυτήτων
Παλετοποιητής Μεγάλων Ταχυτήτων

Παλετοποιητές / Μεγάλων ταχυτήτων
powered by Marinet Ltd. © 2012