ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Γεμιστικά / Ημιαυτόματα / Στάθμης Γεμιστικά

Γεμιστικό ημιαυτόματο στάθμης
 
Γεμιστικό ημιαυτόματο στάθμης

Η μηχανή είναι κατάλληλη για το γέμισμα ελαιολάδου ή κρασιού ή ποτών  σε γυάλινες φιάλες.

Απόδοση         : 450 φιάλες/ώρα των 750 γρ (ανάλογα τον χειριστή).

Γεμιστικό ημιαυτόματο στάθμης

Γεμιστικά / Ημιαυτόματα / Στάθμης
powered by Marinet Ltd. © 2012