ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Φίλτρα Πλακών Φίλτρα

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΚΩΝ
 
Αυτόματο οριζόντιο φίλτρο πλακών με πλάκες 40X40 με 50 πλάκες Ιταλικής κατασκευής. Το ως άνω φίλτρο είναι κατάλληλο για το λαμπικάρισμα προϊόντων (λάδι,κρασί κλπ) πριν την εμφιάλωση. Συσκευή τοποθετημένη σε ρόδες για την μεταφορά του. Κρουνοί σφαιρικοί, δοκοί συγκράτησης, συσκευή περισυλλογής των σταγόνων και σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα. Κεφαλές με επένδυση INOX. Πλάκες από πολυαιθυλένιο (πλαστικό κατάλληλο για υγρά τρόφιμα) 400 X 400 mm.
ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΚΩΝ

powered by Marinet Ltd. © 2012