ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
DNP
23.08.2019
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
25ης Μαρτίου και Παραδρόμου Αττικής Οδού
Θέση ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ
190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 5552333 Fax: 210 5552334
E-mail: dimou@dimou.gr
join us on facebook   video youtube
 

Ξεπλυντικά / Αυτόματα / Περιστροφικά Ξεπλυντικά

Ξεπλυντικό / Αυτόματο / Περιστροφικό
 
Ξεπλυντικό / Αυτόματο / Περιστροφικό
Αυτόματη περιστροφική ξεπλυντική μηχανή. Συνδέεται με το σύστημα γεμίσματος-πωματισμού με ανοξείδωτο ταινιομεταφορέα και είναι κατάλληλη για το εσωτερικό ξέπλυμα και το διαδοχικό στράγγισμα των φιαλών πριν το γέμισμα. Απόδοση: Ανάλογα το μοντέλο.
Ξεπλυντικό / Αυτόματο / Περιστροφικό

Ξεπλυντικά / Αυτόματα / Περιστροφικά
powered by Marinet Ltd. © 2012